SEVEn

Atraktivita a využití finančních nástrojů v ČR

Termín semináře / konference:    3.10.2018 10:10

Ve čtvrtek 22. září se na pražské Staroměstské radnici konala meziregionální konference 'Atraktivita a využití finančních nástrojů v České republice'. Akci uspořádal Magistrát hl. m. Prahy, odbor Evropských fondů, jenž je jedním z partnerů evropského projektu FINERPOL.

Konference byla cílena na odborné publikum zajímající se o jiné než jednorázové dotační možnosti financování energetických opatření. Setkání se zúčastnili zástupci řídících orgánů, municipalit, akademie, průmyslu, stavebního a bankovního sektoru.

Na konferenci byly prezentovány výsledky ex-ante hodnocení OP Praha pól růstu, byla shrnuta situace v oblasti finančních nástrojů a byl představen připravovaný nástroj pro zvýšení energetických úspor. V druhé části konference byly podrobně popsány typy finančních nástrojů včetně Energy Performance Contracting (EPC). Akci ukončila panelová diskuse, při které byly otevřeny otázky týkající se vhodné volby finančních nástrojů a zlepšování těch stávajících na základě zkušeností z evropských regionů.