SEVEn

BEACON Závěrečná zpráva: Od nápadů k činům

Podpora obcí, škol a národních vlád při přechodu na klimatickou neutralitu - závěrečná zpráva projektu BEACON

Příklady úspěšných místních opatření ke zmírnění změny klimatu lze nalézt v celé Evropě.

Obce, místní komunity a mladší generace formují cestu k nulovým emisím. Aby ukázal, jakou roli hrají místní a regionální aktéři při dosahování národních a unijních cílů v oblasti klimatu, BEACON čerpal data z hodnocení s více než 25 obecními a 40 školními partnery v zapojených státech.

Tato zpráva shrnuje úspěchy projektu BEACON v pěti krocích:

1. Identifikace potřeb a vytváření podpůrných struktur

2. Vytváření přeshraničních sítí a spolupráce

3. Budování kapacit a zvyšování povědomí

4. Rozvoj dlouhodobých strategií, podpora ambiciózních politik a vertikální spolupráce

5. Vytváření nápadů a nakonec realizace projektů.

BEACON Závěrečná zpráva: Od nápadů k činům (v angličtině):
https://www.euki.de/wp-content/uploads/2021/10/BEACON_from_ideas_to_action_Final_Report_EN.pdf

Zprávu doprovází závěrečná brožura projektu BEACON (v angličtině):
https://www.euki.de/wp-content/uploads/2021/10/BEACON_from_action_to_impact_Final_Brochure_EN.pdf

Publikováno:    14.10.2021