SEVEn

Big Data Alliance (BDA) - místo pro aktivní spolupráci v rámci tématu velkých dat v budovách

Big Data Alliance (BDA) je místo pro aktivní spolupráci v rámci tématu velkých dat v budovách. Vychází z projektu MATRYCS, kterého se účastní společnost SEVEn. Projektu MATRYCS se účastní 18 evropských partnerů.

Záměrem BDA je řešit praktické problémy spojené s životním cyklem budovy a to použitím datových sad a jejich vyhodnocováním. BDA je vhodné pro širokou skupinu aktérů: zástupci obcí a krajů, normalizační orgány, obecně všechny firmy z energetického sektoru a stavitelství, finanční instituce, IT firmy, malé a střední podniky, průmyslové asociace a technologická centra, výzkumná centra, univerzity a odborná veřejnost.

Připojit se Big Data Alliance se můžete na adrese: https://bda.iclei-europe.org/

Více k projektu MATRYCS: https://www.matrycs.eu

Publikováno:    26.10.2021