SEVEn

Budoucnost energetických komunit na mezinárodním setkání v Burgasu

Energetičtí experti z Bulharska, Řecka a České republiky diskutovali v bulharském městě Burgas o budoucnosti energetických komunit a možnostech spolupráce městských úřadů s podnikatelským a nevládním sektorem. Setkání iniciovalo v rámci mezinárodního projektu CONGREGATE Centrum pro energetickou účinnost EnEffect - organizace zabývající se v Bulharsku rozvojem energetických komunit. EnEffect poskytuje poradenství a podporuje magistrát v přímořském městě Burgas při vytvoření energetické komunity v průmyslovém a logistickém parku.

Koncepce energetických komunit (výrobců, ale i spotřebitelů energie) je založena na principu přechodu na spravedlivou a ekologickou výrobu energie, což znamená, že hospodaření s obnovitelnými zdroji energie by mělo přejít do rukou komunit, vysvětlili organizátoři setkání.

Model je stanoven Směrnicí Evropské unie 2018/2001, která podporuje malé výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE), aby se sdružovali. Budoucností evropské energetiky jsou právě menší kapacity, jako jsou střešní instalace a další OZE, ale rovnoměrněji rozmístěné na území příslušného státu. Tímto přístupem je možné vyrábět levnější, zelenou energii a také zlepšit energetickou bezpečnost, upozorňují.

V Evropě existuje více než 3 500 energetických komunit, které vyrábějí, spotřebovávají a prodávají elektřinu. Vedoucími zeměmi jsou Německo, Dánsko a Nizozemsko. Pouhé dva roky po transpozici směrnice bylo v Řecku založeno přes 900 energetických komunit. Bulharsko se s transpozicí směrnice opozdilo a je třeba urychleně podniknout kroky k dohnání zpoždění a uplatnění osvědčených postupů v EU.

"Projekt v Burgasu je skvělým příkladem možných přínosů partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci energetických komunit a počáteční finanční analýza je více než slibná, zejména díky komplementárním způsobům výroby a spotřeby energie. Ukazuje se, jak důležité je investovat do studií proveditelnosti, protože díky práci autorů analýzy vděčíme za identifikaci těchto příležitostí bez ohledu na všechny regulační nesrovnalosti a administrativní překážky“, zdůrazňuje Dragomir Tsanev, výkonný ředitel společnosti EnEffect.

Příklady v České republice jsou podle Jiřího Karáska, vedoucího výzkumných aktivit v poradenské společnosti SEVEn v Praze, velmi podobné. "Vycházíme také z iniciativy magistrátu a v současnosti v Praze realizujeme organizačně podobné projekty. Stále více obcí si ale uvědomuje, že je důležité do podobných projektů zapojit i občany," upozornil.

Stejný názor sdílí Alice Korovesi, výkonná ředitelka INZEB (Athény) a manažerka prvního čistě ženského energetického družstva v Řecku. "Příklad v Bulharsku je velmi dobrý, protože demonstruje rozsah a dlouhodobý závazek," poznamenala. "Nesmíme však zapomínat, že existují i další možnosti, v nichž jsou občané hlavní hnací silou. Právě na ně se spoléháme, že nám pomohou v boji proti energetické chudobě a při řešení energetických krizí."

Města Burgas, Dobrich a Sofie budou mít možnost seznámit se s těmito úspěšnými příklady na pracovní návštěvě Soluně 30. září a předtím, 26. až 27. září, budou hosty energetici z Řecka a České republiky na dalším kulatém stolu pro financování projektů energetické účinnosti a OZE, pořádaného EnEffectem za podpory Agentury pro udržitelný energetický rozvoj, Bulharské obchodní komory, Stavební komory v Bulharsku, National Trust Ekofond a dalších.

Autor: Antoine Nikolov

Zdroj: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/321463-badeshteto-na-energiynite-kooperativi-e-bilo-obsadeno-na-tristranna-mezhdunarodn

Publikováno:    5.9.2022