SEVEn

Budoucnost požadavků na energetickou účinnost obálky budov

Požadavky na energetickou účinnost nových budov se zpřísňují. Připravuje se novela evropské směrnice o energetické náročnosti budov, který klade vyšší důraz na energeticky úspornější provoz budov a snahu snižovat uhlíkovou stopu stavebních materiálů a konstrukčních prvků použitých při výstavbě. Energetickou náročnost budovy lze ovlivnit tepelně-technickými vlastnostmi obálky budovy – kromě střechy zejména fasádami.

Koncem března proběhla 16. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP), na které vystoupila i celá řada zahraničních hostů. Mezi prezentovanými tématy byly například obálky budov generující energii, akustika hliníkových konstrukcí, dřevěné fasády, větrání ve výškových budovách a provětrávané fasády.

Konferenci uzavřela panelová diskuse, kde jedním z hostů byl Jiří Karásek ze společnosti SEVEn. Diskuse se týkala budoucnosti požadavků na energetickou náročnost budov, posouzení nákladů životního cyklu budov, evropské legislativy a ESG. Zmíněn byl také projekt SRI-ENACT a dosavadní výstupy projektu DoubleDecker.


Podrobnější informace jsou dostupné na webové stránce projektu DoubleDeckerhttps://database.craftedu.eu/cs

Koordinátor projektu:

  • SEVEn, The Energy Efficiency Center

Partneři projektu:

  • ViaEuropa, Competence Centre s.r.o. 
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Česká rada pro šetrné budovy
  • Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Publikováno:    4.4.2023