SEVEn

Budoucnost průmyslu v nízkouhlíkové ekonomice

Termín semináře / konference:    4.3.2024 5:47

Berlín hostil ve dnech 11. až 13. června mezinárodní konferenci Industrial Efficiency 2018 zaměřenou na efektivní využívání energie v průmyslu a přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Více než 230 registrovaných účastníků z celého světa, včetně jednoho z České republiky, diskutovalo během tří dnů v pěti tematických paralelních panelech. Zaměření jednotlivých panelů bylo na Politiky a programy pro řízení transformace, Udržitelná výroba směrem k cirkulační ekonomice, Energetický management, Technologie, produkty a systémy a Obchodní modely a financování v době digitalizace. V rámci panelů byla odpřednášena téměř stovka zajímavých prezentací na konkrétnější témata. Součástí konference byly i vedlejší akce zaměřené na komplexní dekarbonizaci průmyslu a dobrovolné dohody a také dva neformální workshopy.