SEVEn

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie a nákladové optimum

Jan Veleba, Jiří Karásek, Ladislav Kaločai, SEVEn, The Energy Efficiency Center, Praha

Článek se zabývá tématem budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a nákladově optimální úrovní. Definice nZEB vychází z evropské a národní legislativy. Byl stanoven model pro porovnávání nákladů na výstavbu a provoz nZEB. Podíl nové nízkoenergetické výstavby na trhu v České republice je přibližně 4 % ročně [1].

http://www.ice-ckait.cz/2016/tob-6-2016

Publikováno:    19.5.2017