SEVEn

BUS-GoCircular - nový kurz pro školitele na cirkulární ekonomiku ve stavebnictví

Termín semináře / konference:    31.10.2023 14:00

Třetí kurz BUS-GoCircular „Train the Trainers (TtT)“ se bude konat online ve třech po sobě jdoucích lekcích 31. října, 7. a 14. listopadu 2023 od 14:00 do 16:30 (účastníci se musí zúčastnit 3 online lekcí). Přijďte na toto 3. TtT a staňte se členem “BUS-GoCircular learning community” složené z předních školicích organizací z celé Evropy zaměřených na nové dovednosti pro cirkulární ekonomika ve stavebnictví.

Pro koho je kurz „Train the Trainers“ určen?

Kurz je určen pro odborníky školících organizací, které poskytují kurzy kontinuálního profesního rozvoje (CPD) pro praktikující stavební odborníky, a zaměřuje se na nové znalosti a dovednosti potřebné pro navrhování, výstavbu, užívání, údržbu a ukončení životnosti budov při dodržení principů cirkulární ekonomiky.

Co vám „BUS-GoCircular learning community“ nabízí?

Školitelé se seznámí se vzdělávacími materiály, různými tréninkovými metodami a nejnovějšími zdroji znalostí.

Jak by měli školitelé přispívat do „učební komunity BUS-GoCircular“?

Lektoři vypracují na míru šitý tréninkový plán pro tréninkový kurz pro zvyšování kvalifikace odborníků nebo pro školení lidí, který později zavedou ve svém vlastním prostředí.

Více informací o kurzu a projektu BUS-GoCircular na: https://busgocircular.eu/enrol-in-our-3ttt/

Registrační formulář na kurz: https://forms.office.com/