SEVEn

Časopis Energy Policy publikuje články SEVEn

Prestižní časopis Energy Policy publikuje odborné články vypracované ve spolupráci s SEVEn, The Energy Efficiency Center. Připravované prosincové vydání bude obsahovat článek zabývající se výpočtem nákladového optima energeticky úsporných opatření. Letos v dubnu vyšel článek o programu na snižování energetické chudoby a již v roce 2016 byl publikován článek o zeleném investičním schématu.

Cost optimum calculation of energy efficiency measures in the Czech Republic
Energy Policy - vydání 123, prosinec 2018, strany 155-166.
Autoři: Jiří Karásek, Jan Pojar, Ladislav Kaločai, Renáta Schneiderová Heralová
Dostupné online zde.

Programme to reduce energy poverty in the Czech Republic
Energy Policy - vydání 115, duben 2018, strany 131-137.
Autoři: Jiří Karásek, Jan Pojar
Dostupné online zde.

Green Investment Scheme: Experience and results in the Czech Republic
Energy Policy - vydání 90, březen 2016, strany 121-130.
Autoři: Jiří Karásek, Jaroslav Pavlica
Dostupné online zde.

Publikováno:    7.11.2018