SEVEn

Česká města se prezentovala v zahraničí

Termín semináře / konference:    14.6.2024 7:09

29. a 30. ledna 2019 proběhl první mezinárodní workshop BEACON v ALBA IULIA (Rumunsko) na téma "Smart city a energie v budovách".

Města z České republiky se úspěšně zapojila do evropského projektu na zmírnění klimatických změn: „Bridging European and Local Climate Action (BEACON)”. Na prvním mezinárodním projektovém workshopu v Rumunsku, spolu s 20 dalšími obcemi z Polska, Rumunska a Německa, úspěšně prezentovala svoje opatření, která přispějí ke stabilnímu klimatu. Další mezinárodní workshop BEACON proběhne na podzim 2019 v jednom z účastnických měst v České republice.