SEVEn

Cesta k posílení renovací budov

Fond budov je v Evropě tvořen ze 40 % objekty postavených před rokem 1960 a 75 % z nich je energeticky neúsporných podle dnešních norem. Obytné budovy jsou ze dvou třetin stále vytápěny fosilními palivy (zejména zemním plynem 44 %, ropou a topnými oleji 16 % a uhlím 5 %). Na budovy celkově připadá přibližně 40 % celkové spotřeby energie v EU a 36 % jejích emisí skleníkových plynů z energie. Cesta ke zlepšení byla zahájena mimo jiné stanovením deseti kroků ke snížení závislosti na zemním plynu.

Prostředkem pro dosažení cílů renovační vlny budov jsou tzv. „kulaté stoly“, které představují platformu  pro setkávání a vzájemnou diskuzi všech důležitých hráčů a implementaci iniciativy Smart Finance for Smart Building. Kulaté stoly jsou v Česku a na Slovensku organizovány v rámci mezinárodního projektu GreenDeal4Buildings. Hlavní cíle jsou rozšířit osvědčené postupy, navrhnout zlepšující opatření a vytvořit cestovní mapy a akční plány. Podklady pro jednání kulatých stolů připravují tři expertní skupiny zaměřené na finance, energetiku budov a stavebnictví. Zahrnuty jsou nejen obytné a komerční budovy, ale i průmyslové budovy a městská infrastruktura. Společné setkání všech tří expertních skupin se uskutečnilo 25. dubna a mezi diskutovanými tématy byly zvýšení efektivity finančních nástrojů, EPC bez vlivu na státní dluh a dopady ESG na podnikání v oblasti úspor energie.

 Úvodní kulatý stůl se uskutečnil 15. února za účasti špičkových odborníků. Druhý kulatý stůl je plánován na 19. května v Praze a třetí kulatý stůl se uskuteční v září 2022. Stejné aktivity probíhají paralelně i na Slovensku. Projekt GreenDeal4Buildings, jehož českými partnery jsou SEVEn, The Energy Efficiency Center, Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), byl prezentován na jednání Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu dne 22. dubna 2022 společně s dalšími mezinárodními projekty streamSAVE, Triple-A, CONGREGATE a PED-ID, jež jsou zaměřeny na různé oblasti efektivního využívání energie.

Publikováno:    3.5.2022