SEVEn

Charakteristika a potřeby energetických komunit ve východní Evropě - webinář

Termín semináře / konference:    2.7.2021 10:00

Datum: 2. července 2021
Čas: 10:00 - 11:30 hod.
Registrace: https://decide4energy.eu/events
Program: DECIDE_Transposition_webinar.pdf

Do 30. června 2021 mají členské státy provést implementaci přepracovaného znění Směrnice o obnovitelných zdrojích energie 2018/2001 / EU (RED II) do vnitrostátních právních předpisů. Směrnice je odrazovým můstkem, který mimo jiné uznává možnost občanů, místních samospráv a malých a středních podniků aktivně se účastnit trhu s energií a přispět k dosažení vyšších ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu do roku 2030 zavedením právního subjektu Společenství pro obnovitelné zdroje energie (Renewable Energy Community, REC).

Webinář se uskuteční hned po termínu implementace a nabídne přehled provedených prací napříč členskými státy EU pro zavedení REC do vnitrostátních právních předpisů, se zvláštním zaměřením na východní země. Do diskuse přispějí odborníci z Bulharska, České republiky a Chorvatska.