SEVEn

Chce vaše město či obec přispět k ochraně klimatu?

Před několika dny byla otevřena výzva k podání žádosti v projektu „Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu“. Projekt je zaměřen na města a obce v České republice hledající řešení pro trvalou udržitelnost a také na jejich propojení s kolegy a protějšky z Německa, Portugalska, Řecka, Polska a Rumunska.

Díky společnému vzdělávání, propojení a poradenským službám šitým na míru získají zástupci měst a obcí technické i jiné znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje. Ty jim pomohou rozvinout, zdokonalit a realizovat opatření v oblasti hospodářství s nízkými emisemi.

Jednotlivá města obce budou mít dále příležitost pracovat na řešeních vedoucích ke snížení účtů za energie ve školách, a to s možností dialogu s dalšími evropskými školami. Města a obce by měly ve své žádosti uvést, zda jejich školy mají o projekt zájem.
 
Doba trvání projektu: 2018 - 2021.

Další informace najdete na odkazu http://www.euki.de/call-for-applications/?lang=en. 
Města jsou zvána k podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře na stránkách projektu EUKI: https://surveys.adelphi.de/index.php/295551?lang=cs

Publikováno:    19.6.2018