SEVEn

CraftEdu představen české odborné veřejnosti

Termín semináře / konference:    15.7.2024 2:00

Ve středu 23. ledna byl v Praze v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství oficiálně představen projekt CraftEdu. Více než 30 zástupců odborné veřejnosti vyslechlo příspěvky o problematice stavebních řemesel, jejich vztahu k energetické efektivnosti budov i o politice energetických úspor v ČR obecně. Díky účasti zástupců širokého spektra organizací od řemeslných cechů a dalších zájmových a profesních organizací, přes energetické specialisty a odborníky na vzdělání až po zástupce státní správy se podařilo téma probrat z mnoha perspektiv včetně přístupů a zkušeností ze zahraničí (Rakouska a Slovenska).

Vedle samotných prezentací se po celou dobu živě diskutovalo. Účastníci se shodli na tom, že klíčový trend klesajícího zájmu o vstup mladých lidí do stavebního řemesla se projevuje ve všech třech zemích bez rozdílu. Stejně tak druhý trend, jímž je rostoucí tlak na zvyšování energetické účinnosti budov. Střetání těchto trendů a způsob, jak jim uzpůsobit vzdělávání stavebních profesí, byly podrobně diskutovány. Potvrdila se tím vhodnost projektu CraftEdu, jehož hlavním cílem je právě toto vzdělávání inovovat.

Více informaci na projektovém webu: www.craftedu.eu