SEVEn

Dopady Směrnice o energetické účinnosti na energetické úspory v ČR

Přijetí Směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED) vytváří tlak na jednotlivé členské země, aby dosáhly cíle klimaticko-energetického balíku v oblasti energetické efektivnosti, jímž je snížení primární spotřeby energie do roku 2020 o 20% v EU.

Celý článek můžete zhlédnout zdeKe stažení
Publikováno:    14.10.2015