SEVEn

Nové technologie a aplikace tepelných čerpadiel

Publikace přináší přehled o nejnovějších inovacích v oblasti technologie tepelných čerpadel a jejich nasazení v konkrétních aplikacích. Vlivem technického pokroku jsou nové modely (tepelných) čerpadel účinnější, výkonnější a umožňují dosahovat vyšších výstupních teplot. Dlouhodobým trendem je pak vývoj a využití materiálů a komponent, které mají nižší negativní vliv na životní prostředí. Nesporně zajímavé je i uplatnění, kde namísto tradičních zdrojů tepla obnovitelného původu se do pozornosti dostává stále více využití sekundárních zdrojů tepla (tj. např. odpadních vod apod.), což napomáhá k vyšší sezónní energetické účinnosti. Publikaci dále obohacují konkrétní příklady vzorových instalací. Na přípravě publikace byla navázána spolupráce a Asociací pro využití tepelných čerpadel a její vydání bylo podpořeno programem EFEKT.


Publikováno:    25.3.2015