SEVEn

Energetická náročnost budov v Podunajském regionu

Společnost SEVEn se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu v uplynulém roce věnovali tvorbě studie na téma Energetické náročnosti budov v Podunajském regionu. Cílem bylo zmapovat aktuální situaci, trendy i probíhající opatření v oblasti energetické náročnosti fondu obytných budov (nových i rekonstruovaných) realizovaných v Podunají. Podunajský region zahrnuje celkem 14 států - Německo, Rakousko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina. 

Studie zjištěné poznatky porovnává s iniciativou Renovation Wave, s dlouhodobými strategiemi renovací budov a s požadavky Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) a Směrnice o energetické účinnosti (EED). Studie dále zahrnuje vzájemné porovnání států Podunajského regionu mezi sebou a analyzuje případné překážky, které brání souladu národních politik a opatření se současnou platnou legislativou EU. Druhá část studie pak klade důraz na identifikaci případů dobré praxe a jejich potenciálu rozšířeného v jiných zemích.  

Publikace je dostupná v anglickém jazyce na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu:  
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-organizace/2022/5/Energy-Performance-of-Buildings-in-Danube-Region_final.pdf

Publikováno:    30.6.2022