SEVEn

Energetické plánování měst a obcí: Role Paktu starostů a primátorů a možnosti SECAP

Termín semináře / konference:    19.3.2024 10:00

19. března 2024 od 10:00 hodin
on-line prostřednictvím MS TEAMS
Odkaz pro registraci: https://www.smocr.cz/cs/cinnost/udrzitelny-rozvoj/hodinka-regionalniho-rozvoje-smo-cr/a/breznova-hodinka-energeticke-planovani-mest-a-obci-pakt-starostu-a-secap

Program:
1. Shrnutí tématu energetického plánování, Paktu starostů a primátorů, SECAP
Václav Šebek, konzultant SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

2. Ministerstvo životního prostředí: Aktuální možnosti podpory: Pakt starostů a primátorů, SECAP
Pavla Vidanová, ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ČR

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu: Aktuální informace, podpora směrem k samosprávám
Jan Kozák, Odbor energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pakt starostů a primátorů
Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima je mezinárodní dobrovolná platforma, jež vznikla s cílem zapojit a podpořit města a regiony, aby se zavázaly ke splnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Pakt sdružuje tisíce místních
samospráv po celé Evropě. V ČR je připojeno do výzvy téměř 300 samospráv. Obce a města se zavazují ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 40 %. Toho lze dosáhnout prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení. Po přistoupení k Paktu vzniká povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále „SECAP“).

SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan)
SECAP je jednoduchým strategickým energetickým plánem, zjednodušeně řečeno „jízdní řád“ pro investice do renovací budov, osvětlení nebo obnovitelných zdrojů. Nedílnou součástí SECAP jsou vhodná adaptační opatření připravující nás na měnící se klima. Stěžejní částí SECAP je vize, tedy představa, čeho chce samospráva dosáhnout a kam se chce posunout. Součástí SECAPu je také souhrn současných emisí, vůči kterým se pak poměřují úsporná opatření. Návazností energetického plánu je energetický management.

Moderuje: Monika Štěpánová, Sekce regionálního rozvoje, zahraničních vztahů a
projektů Kanceláře SMOČR