SEVEn

Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti

Měkké nástroje (tedy zejména informační a vzdělávací nástroje) hrají důležitou roli v mixu nástrojů na podporu energetické efektivnosti. Jejich role je zejména podpůrná, samy o sobě však také přinášejí nezanedbatelné úspory energie. Monitoring a vyhodnocení těchto nástrojů však často chybí.


Publikováno:    13.8.2018