SEVEn

Hodnocení plynových tepelných čerpadel - Příručka pro energetické auditory

Úvod publikace se zaměřuje na popis této v ČR stále inovativní technologie, dále jsou v příručce uvedeny obecné zásady správného dimenzování tepelných čerpadel, typy bivalentních provozů a zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ.

V publikaci je představen možný výpočet opatření spořívající v instalaci plynového tepleného čerpadla včetně jeho ekonomického a environmentálního hodnocení.

Závěr publikace je věnován příkladům nejlepší praxe v instalacích plynových TČ v podmínkách ČR.


Více informace zde.

Publikováno:    23.11.2015