SEVEn

Jak správně větrat v obytných budovách?

Termín semináře / konference:    5.3.2019 9:00

Jedním z velkých problémů renovovaných obytných budov bývá vysoká vlhkost v interiéru. To je nejčastěji způsobeno nedostatečným větráním po výměně starých oken a zateplení obálky budovy. V rámci celostátní konference „Větrání obytných budov a pobytových prostor“ byly v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze představeny přístupy k větrání obytných budov v evropských státech. Konference se zúčastnili zástupci ministerstev, odborných asociací a významní odborníci. Prezentovány byly příklady dobré praxe a návrhy řešení větracích systémů pro nové i stávající budovy. Na závěr si mohli všichni účastníci konference prohlédnout školicí centrum pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a vidět unikátní modely stavebních konstrukcí a ukázky systémů budov. Školicí centrum vzniklo v rámci projektu Train-to-NZEB a již v březnu a dubnu se zde budou konat školicí kurzy na komplexní renovace budov v rámci projektu Fit-to-NZEB.

Více informací o projektu na: www.fit-to-nzeb.com