SEVEn

Jak v budovách měst, krajů a státu snižovat náklady na energii se zárukou a s dotací

Termín semináře / konference:    15.6.2022 9:30

Zveme na odborný seminář Jak v budovách měst, krajů a státu snižovat náklady na energii se zárukou a s dotací. Financování a refinancování projektů EPC

Termín: středa 15. 6. 2022
Místo: Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1

Na seminář je nutné se registrovat
Registrace zdarma je zde, příp. na office@apes.cz, více info na www.apes.cz

Program:
09:30 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:05 Přivítání, úvodní slovo, seznámení s programem (R. Kohoutek/DSEC a V. Sochor/NRB)
10:05 – 10:30 Základní charakteristika energetických služeb se zárukou úspor, smluvní ujednání, financování a refinancování (R. Kohoutek/DSEC)
10:30 – 11:00 Jak připravit projekt EPC (R. Kohoutek/DSEC)
11:00 – 11:30 Program ELENA: Podpora přípravy projektu EPC (V. Sochor/NRB)
11:30 – 12:00 Přestávka a občerstvení
12:00 – 12:25 Projekty EPC s dotací a jak je připravit. Financování a refinancování (J. Maroušek/SEVEn a R.Čada/ČSOB)
12:25 – 12:35 Financování EPC projektů z NPO, OPŽP a dalších zdrojů (P. Vrbská/enovation)
12:35 – 12:55 Příklady dobré praxe v oblasti EPC projektů. Od přípravy po prodej pohledávek (R. Kohoutek/DSEC)
12:55 – 13:00 Shrnutí, ukončení semináře (R. Kohoutek/DSEC a V. Sochor/NRB)

Seminář je podpořen z projektu REFINE.
Projekt REFINE je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 894603.