SEVEn

Jedinečné školení na komplexní renovace a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Termín semináře / konference:    19.3.2019 9:00

Víte o povinnosti stavět od roku 2020 pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie?

V březnu a dubnu 2019 se v Praze uskuteční pilotní školicí kurzy zaměřené na komplexní renovace obálky budovy, systémy budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) v rámci projektu Fit-to-NZEB, na které Vás srdečně zveme.

Kurzy jsou zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a jsou ohodnoceny dvěma kreditními body.

Dvoudenní kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a dobrovolné samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz zahrnuje krátký test a za jeho úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení mezinárodního projektu.


Kurz: KOMPLEXNÍ RENOVACE OBÁLKY BUDOVY A NZEB

Kurz je zaměřen na správné provádění komplexních renovací budov, renovace obálky a vnitřních systémů staveb s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Místo konání:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

Termíny konání a přihlášky:
19. a 25. března 2019
- www.stavebniakademie.cz


Kurz: KOMPLEXNÍ RENOVACE SYSTÉMŮ BUDOV A NZEB
Kurz je zaměřen na správné provádění komplexních renovací budov, renovace obálky a vnitřních systémů staveb s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Místo konání:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

Termíny konání a přihlášky:
8. a 12. dubna 2019
- www.stavebniakademie.cz

Více informací o projektu: www.fit-to-nzeb.com