SEVEn

Jednodušší financování a inovativní přístupy k renovacím budov

Termín semináře / konference:    11.1.2024 8:30

Ročně projde v ČR komplexní renovací jen 1 % budov. Pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace je třeba tempo renovací alespoň zdvojnásobit. V posledních měsících byly aktualizovány tři klíčové směrnice týkající se spotřeby energie v budovách. Nově přijatá Směrnice o energetické účinnosti (EED) požaduje snížení spotřeby energie v budovách nejméně o 1,9 % ročně. Zároveň ČR doposud neplní cíl povinného zvyšování úspor energie v budovách. Nově přijatá Směrnice o obnovitelných zdrojích (RED) požaduje snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.  Nejnověji pak Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) zavádí budovy s nulovými emisemi a minimální požadavky na energetickou účinnost stávajících budov.

V reakci na ambiciózní cíle směrnic s velkým dopadem na ČR byly před dvěma lety založeny tzv. kulaté stoly jako platforma, kde se scházejí odborníci z řad stavebních podniků, finančních institucí, energetických firem, státní správy a akademické sféry, aby hledali řešení pro jednodušší financování a inovativní přístupy k renovacím budov. Výsledky sedmi dosavadních kulatých stolů v podobě více než padesáti konkrétních projednaných opatřeních budou 11. ledna představeny na slavnostním kulatém stole. Tiskové konference se zúčastní představitelé nejvýznamnějších programů podporujících zvyšování energetické účinnosti v ČR.