SEVEn

K plnění energetických komunálních plánů přispějí jednotná kontaktní místa

V příštích letech vzniknou nová jednotná kontaktní místa, jejichž účelem bude poskytování technického, administrativního a finančního poradenství a pomoci v oblastech energetické účinnosti a energetické náročnosti budov. Vytvoření (jednotných) kontaktních míst je požadováno na Eurounijní úrovni hned ve dvou směrnicích. První z nich je směrnice o energetické účinnosti 2023/1791 (EED III), článek 22, která je definuje na obecné koncepční úrovni, a druhou je směrnice o energetické náročnosti budov 2024/1275 (EPBD IV), článek 18. Podle EPBD IV se bude jednat o místa s poskytováním technické pomoci zaměřené na energetickou náročnost budov a všech aspektů, které jsou s tímto tématem spojeny. Cílovými skupinami tedy budou jednotlivé domácnosti, SVJ, bytová družstva, správní firmy, finanční a hospodářské subjekty včetně malých a středních podniků. Povinnost zřídit jednotná kontaktní místa bude platit pro každý kompaktní region a pro lokality s více než 80 tisíci obyvatel. Specifický důraz je kladen na zranitelné domácnosti, které mohou být zvláště ohroženy vysokými cenami energie. V České republice lze očekávat zřízení jednotných kontaktních míst ve větších centrech, která mohou spojit jejich fungování s lokálním energetickým plánováním, snahou zlepšit lokální emise a pomoci svým občanům zvládat rostoucí ceny energie. Obce a města v rámci svých snah k transformaci lokální energetiky zpracovávají energetické plány. Obvykle jde o udržitelný energetický akční plán (tzv. SECAP), kde se zavazují k úsporám energie a snížení emisí skleníkových plynů na území města. Pro všechny tyto plány platí, že zapojení obyvatel a konkrétní úspory v rezidenčním sektoru jsou pro splnění těchto závazků zcela klíčové. V současnosti tedy mnohá města zřizují kontaktní místa již v předstihu.

Jednotná kontaktní místa budou nabízet především pomoc s renovací domů, tedy pomoc s vyřízením dotační žádosti na zateplení, výměnu oken, zateplení střechy, regulace otopné soustavy či pomoc s pořízením nezávislých zdrojů energie (fotovoltaické panely). V rámci zaměření na zranitelné domácnosti se zaměří také na pomoc s výběrem vhodného dodavatele energie, výběr úsporných spotřebičů či základní informace u účinném osvětlení, ale také postupy jak se bránit tzv. „energošmejdům“.

V České republice máme také dlouhodobě zavedenou síť EKIS (energetická konzultační a informační střediska), která plní především technickou poradenskou roli. Rovněž na lokální úrovni pracují aktivně místní akční skupiny, které pomáhají s řadou technických a úředních úkonů. Jednotná kontaktní místa tedy budou vhodným doplněním této již existující poradenské sítě.

Zdroje:

EPBD IV: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32024L1275

EED III: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32023L1791

Publikováno:    10.6.2024