SEVEn

KAPRADÍ 2022

Termín semináře / konference:    21.10.2022 8:00

V pátek 21. října 2022 se uskuteční 23. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou. Akce proběhne v Centrále ČSOB v Hradci Králové. Letošním tématem bude KLIMA JAKO MÍSTNÍ PROBLÉM. Veškeré informace včetně podrobného programu a přihlášky najdete zde: Kapradi2022_pozvanka

Registrace: online formulář

Součástí bohatého programu je také:

Konzultace a praktické poradenství k úsporám energie v budovách a k opatřením na snižování dopadů změny klimatu / 60 min.

Ing. Jan Veleba, konzultant energetických úspor, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Vzhledem k událostem v posledním roce a jejich dopady na sektor energetiky a ceny energií, nabývají opatření vedoucí k úsporám energie na významu. Konzultační společnost SEVEn se dlouhodobě věnuje přípravě a řízení českých i mezinárodních projektů vedoucích k úsporám energie nejen v budovách, rozvoji obnovitelných zdrojů energie a zavádění opatření na snižování dopadů změny klimatu. Dotázat se můžete také na průkazy energetické náročnosti budov a energetické audity, na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, energetické komunity a energeticky plusové čtvrti, územní energetické koncepce krajů, měst a obcí. Účastníci získají publikace a informační materiály.

Na setkání si vás dovolují pozvat:
– Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. (https://sever.ekologickavychova.cz/)
– Regionální centrála ČSOB
– Královéhradecký kraj