SEVEn

Konečné výsledky monitoringu návštěv 737 obchodů v 11 zemích EU

Jednou z legislativních povinností prodejců elektrospotřebičů je správné vystavení energetických štítků při prodeji - jak v kamenných tak v internetových prodejnách. Významem této povinnosti je spotřebitelům umožnit vybrat si výrobek, který nebude mít zbytočné vysoké náklady na spotřebovanou energii.

V rámci projektu MarketWatch jsme proto v uplynulých třech letech navštívili 737 prodejen v 11 zemích EU, abychom monitorovali stav štítkování v obchodech a s prodejci komunikovali o možnostech zlepšení.

V rámci monitoringu jsme zaznamenali více než 100 tisíc výrobků, z nichž přibližně 20% produktů vůbec nemělo energetický štítek a více než polovina výrobků neměla energetický štítek správně umístěn nebo byl štítek uveden v nesprávné podobě.

Souhrnné výsledky našeho monitoringu jsou v anglickém jazyce k dispozici zde:

http://www.market-watch.eu/resources/final-retail-report/

Publikováno:    9.3.2016