SEVEn

Konference: Připravenost stavebnictví na nZEB

Termín semináře / konference:    24.1.2018 13:57

Místo konání: Nadace ABF Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1

Termín konání: 24. ledna 2018 od 9:30 do 17:30 hod.

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci o budovách s téměř  nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Building, nZEB) s názvem Připravenost stavebnictví na nZEB, která se uskuteční ve středu 24. ledna 2018 od 9:30 do 17:30 v prostorách Nadace ABF Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1.

Nově postavené veřejné budovy musí od 1. ledna 2018 splňovat standard  budov s téměř nulovou spotřebou energie. Stejnou podmínku musí od  začátku ledna splňovat také všechny ostatní nově postavené budovy  s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2. Začátkem roku  2021 bude ve všech členských státech EU platit povinnost stavět pouze  budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Jedná se o závěrečnou mezinárodní konferenci shrnující projekt H2020  ingREeS. Projekt svým zaměřením, prioritami a aktivitami navazuje na  evropskou iniciativu Build Up Skills (BUS) a na působnost cestovní mapy  (Roadmap) vyvinutou v roce 2013 v rámci prvního pilíře projektů BUS  Czech Republic a BUS Slovakia. Iniciativa BUS stanovila klíčová opatření  pro vytvoření národního kvalifikačního rámce a vzdělávacího a školícího  systému, stejně jako další opatření k zajištění rozvoje dovedností,  potřebných v oblasti energetické efektivnosti ve stavebnictví za účelem  naplnění energetických cílů EU do roku 2020. Projekt ingREeS cíle EU  naplňuje zejména kurzy pořádanými v České i Slovenské republice, jejichž  náplní je pět vzdělávacích a školicích programů pro střední a vyšší  úroveň stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání  obnovitelných zdrojů energie v budovách.

Předběžný program konference naleznete v přiloženém souboru.

Registrujte se prosím na odkazu: http://www.stavebniakademie.cz/course/1703.html