SEVEn

Kurz: KOMPLEXNÍ RENOVACE OBÁLKY BUDOVY A NZEB

Termín semináře / konference:    20.5.2019 9:00

Víte o povinnosti stavět od roku 2020 pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie?

Kurz je zaměřen na správné provádění komplexních renovací budov, renovace obálky a vnitřních systémů staveb s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a dobrovolné samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz zahrnuje krátký test a za jeho úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení mezinárodního projektu.

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 2 kreditními body.

Místo konání:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

Termín konání:
20.05.2019 9:00 hod, předpokládaný konec 17:00 hod. (teoretická část)
24.05.2018 9:00 hod, předpokládaný konec 17:00 hod. (praktická část)

Popis a registrace: www.stavebniakademie.cz