SEVEn

Kurz komplexní renovace systémů budov

V rámci projektu Fit-to-NZEB proběhl první školicí kurz k tématu komplexních renovací budov v České Republice. Kurz vedený specialisty svého oboru byl zaměřen na správné provádění komplexních renovací budov, renovace obálky a vnitřních systémů staveb s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurz se skládal ze tří částí, které tvořily teoretická výuka, praktické cvičení a samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů.

Účastníci kurzu byli proškoleni a za úspěšné absolvování kurzu jim bylo uděleno osvědčení mezinárodního projektu a 2 kreditní body do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Další termíny konání kurzu jsou 20. a 24. května 2019 od 9:00 hod.
Program a přihláška: www.stavebniakademie.cz

Publikováno:    23.4.2019