SEVEn

Kurz: Provádění a výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Termín semináře / konference:    20.6.2018 15:49

Víte o povinnosti stavět od roku 2020 pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie?

Kurz je zaměřen především na správné provádění staveb, stavebních detailů a konstrukcí s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a dobrovolné samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz zahrnuje krátký test a za jeho úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení mezinárodního projektu.

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Místo konání:     Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

Termín konání:  20.06.2018 9:00 hod, předpokládaný konec 15:30 hod. (teoretická část)

                            22.06.2018 9:00 hod, předpokládaný konec 14:00 hod. (praktická část)

Pozvánka

Přihláška

Ke stažení