SEVEn

Letní ŠKOLA Zdravých měst 2019

Termín semináře / konference:    5.6.2019 12:00

Ve dnech 5. - 7. června 2019 bude Tábor hostit výroční již 50. Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé České republiky.

Tradiční akce NSZM je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář,  který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti  strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář  představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či  nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají  nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a  regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů.  K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci  ministerstev.

Včetně prezentace "Příklad úspěšné strategie dekarbonizace na komunální úrovni, město Přeštice"

Tomáš Voříšek, SEVEn; Karel Naxera, Přeštice

Bližší informace: https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/letni-skola-zdravych-mest