SEVEn

Mezinárodní konference k financování úspor energie metodou EPC a z dotačních programů - 27.11.2014 v Praze

Termín semináře / konference:    30.1.2023 21:38

V rámci konference budou mimojiné prezentovány výsledky projektu CombinES, jehož snahou je maximalizovat energetické úspory pomocí jasného definování a propojení aktivit veřejných dotačních programů s realizací energetických služeb.

Cílem je připravit jak hlavní, tak specifická doporučení pro poskytování dotací a současně otevřít trh s energetickými službami tak, aby umožnil nejvyšší možné energetické úspory a snížení veřejných výdajů.