SEVEn

Mezinárodní konference o energetické účinnosti a vyhlídkách k roku 2030

Termín semináře / konference:    14.6.2024 7:54

Koncem listopadu 2018 se uskutečnila mezinárodní konference s názvem „Energy efficiency policies toward 2030 - opportunities and challenges for Central Europe“, která byla zároveň závěrečnou konferencí k projektu Train-to-NZEB. V rámci projektu byla v pěti evropských státech vybudována síť školicích center. Jedno takové vzniklo i v Praze a proběhlo v něm více než tři desítky odborných školení věnovaných budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a obnovitelným zdrojům energie (OZE). Školicích kurzů se pouze v Praze účastnilo téměř 750 účastníků.

Projekt Train-to-NZEB sice končí, ale další mezinárodní projekty na něj navazují. Mezi takové projekty patří Fit-to-NZEB, který je zaměřen na vzdělávání v oblasti komplexních renovací budov a projekt CraftEdu, který je zaměřen na vzdělávání a zvyšování dovedností ve stavebních řemeslných oborech.

Více informací a prezentace ke stažení na: http://www.energy-europe.org/index.php?year=2018ds