SEVEn

Mezinárodní konference: Požadavky na stavební profese při realizaci strategie bezuhlíkové Evropy

Termín semináře / konference:    18.2.2021 9:00

Nejen větrné, solární a jaderné elektrárny a elektrická auta jsou tématem cesty k bezuhlíkové Evropě. Neméně významným úkolem je probíhající transformace stavebnictví, úspora energie při výrobě stavebních materiálů, v průběhu výstavby, ale zejména v procesu jejich užívání. Stavebnictví 4.0 si vyžádá významné změny znalostí a dovedností většiny řemeslných profesí podílejících se na nových energeticky úsporných domech, ale i při novém přístupu k rekonstrukcím. V rámci evropského programu H2020 probíhá na toto téma společný projekt čtyř evropských zemí – CraftEdu, který konference představí.

Termín konání:
18. 2. 2021 od 9:00 do 15:30

Místo:
Prezenčně – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha 1, Václavské náměstí 833/31; ČR
Online – ABF Stream (ABF Stream YouTube)

Registrace: Registrace na konferenci

Místo a forma:
Kombinovaná presenční a online forma konference. Vystoupení přednášejících budou realizována presenčně z auly Nadace ABF nebo jako předtočená videa, případně s on-line připojením v reálném čase. Dotazy a „chaty“ budou realizovány na samostatném kanále. Konferenci bude možno sledovat presenčně (v jednacím sále či prostřednictvím přenosu), nebo ze záznamu. Účast na konferenci se předpokládá bezplatná. Jednacími jazyky bude čeština a slovenština (německá a bulharská nebo anglická vystoupení budou tlumočena do češtiny).

Cílová skupina posluchačů:
Slovenští a čeští zástupci odborných učilišť, středních odborných škol, vysokých škol, organizátoři a lektoři akademií celoživotního vzdělávání z řady neziskového sektoru, výrobci stavebních hmot, dodavatelské firmy a profesní cechy a sdružení, představitelé konsorcia CraftEdu a jejich lektoři, představitelé resortu průmyslu a obchodu, resortu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a jejich příslušných zařízení.

Program: Program konference CZ