SEVEn

Mezinárodní projekt na podporu odborného vzdělávání se blíží k cíli

Termín semináře / konference:    1.4.2023 23:02

Tříletý projekt Train-to-NZEB na podporu odborného vzdělávání ve stavebnictví se zaměřením na budovy s téměř nulovou spotřebou energie se blíží k cíli. Jen v českém školicím centru si v rámci projektu zvýšilo svou odbornost přes 500 účastníků kurzů a další ještě přibydou do konce listopadu, kdy projekt končí. V Rumunsku bylo proškoleno 530 a v Bulharsku dokonce 600 pracovníků ve stavebnictví. Další školicí centra jsou na Ukrajině a dvě v Turecku. Cílem projektu bylo vybudování odborných školicích center ve čtyřech evropských státech, která poskytují odborná školení s důrazem na rozvoj praktických dovedností. Pro výuku jsou využívány názorné modely stavebních konstrukcí, ukázky větracích jednotek, měřicích zařízení a izolačních materiálů. Na návrhu a tvorbě školicích programů a vybavení centra se podíleli kromě České republiky také odborníci z Německa a Irska. Partneři projektu Train-to-NZEB se sešli ve dnech 16. a 17. října v Praze, kde na závěrečném setkání  hodnotili dosažené výsledky celého projektu.

Máte-li zájem zúčastnit se ještě školicích kurzů, tak máte poslední příležitost.

 

Kurz: Provádění a výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Kurz je zaměřen na správné provádění staveb, stavebních detailů a konstrukcí s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Místo konání:   Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termíny konání a přihlášky:
26. 10. a 2. 11. 2018
-  http://www.stavebniakademie.cz/registration/1764.html
Pozvánka.pdf

 

Kurz: Projektování budov a návrh technologií pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)
Kurz je zaměřen na správný návrh technologií a projektování stavebních detailů a konstrukcí budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Místo konání:   Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termíny konání a přihlášky:
5. 11. a 9. 11. 2018
-  http://www.stavebniakademie.cz/registration/1765.html
Pozvánka.pdf

 

Více informací o projektu: http://www.train-to-nzeb.com/