SEVEn

Mítink Train the Trainers v Praze

Termín semináře / konference:    19.10.2016 10:04

Dne 19. října 2016 proběhl mítink Train the Trainers na stavební fakultě ČVUT v Praze ve spolupráci s katedrou Ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Setkání bylo zaměřeno na školení školitelů v rámci projektu Train-to-NZEB. Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků ve stavebnictví směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Mítinku se zúčastnili odborníci ze stavební fakulty a z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB). Prezentovány byly možnosti spolupráce a popis role školitelů v rámci projektů.

Více info: jan.veleba@svn.cz

Program