SEVEn

Nabídka on-line systému vzdělávání pro stavební profese

Mezinárodní Konsorcium CraftEdu tvořené 10 organizacemi zastupujícími 4 středoevropské státy připravilo ucelený vzdělávací systém kurzů zaměřený na rozšíření přípravy osmi stavebních profesí. Účelem kurzů je seznámit řemeslné profese jak s celkovými zásadami nZEB a nezbytností mnohem těsnější spolupráce a návaznosti všech profesí, tak se specifickými požadavky, znalostmi a dovednostmi pro konkrétní profese.

Pro každý profesní Kurz je k dispozici cca 100stránkový učební text s řadou obrázků a schémat, série 8 základních videí a 1-2 videa zaměřená na konkrétní profesi, které nahrazují presenční výuku. Ke každému kurzu jsou přirazeny 4 e-learningové programy, zakončené znalostním testem. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu CraftEdu. Podrobněji viz příloha.

Kurzy jsou bezplatné a přístupné třemi možnými způsoby:

  1. Formou individuálního samostudia po přihlášení na webových stránkách www.database.craftedu.eu/cz/courses, po registraci účastníka a zvolení kurzu. S možností naplánování jednotlivých přednášek podle zájmu a časových možností konkrétního účastníka. V nabídce jsou i následné on-line konzultace s experty programu CraftEdu.
  2. Formou konkrétně sestaveného kurzu pro předem určenou cílovou skupinu (odborné učiliště, školu, profesní či firemní centrum celoživotního vzdělávání apod.) po dohodě s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství. Kurz proběhne v předem určeném čase s on-line konzultacemi během přednášek. I tento kurz bude zakončen e-learningy a potvrzením o absolvování kurzu.
  3. Formou nabídky pedagogům, lektorům a mistrům odborné přípravy, registrovaným na výše uvedeném webu. Z připravených lekcí lze vybrat programy, které nejlépe doplní jimi realizovaný vzdělávací plán a případně umožní při střídavé výuce věnovat se jedné části studentů, zatímco druhá část bude sledovat připravené výukové lekce.

Kurzy jsou otevřené a přístupné od 1.5.2021

Registrace pro e-learning:  https://database.craftedu.eu/cs

Kontaktní email: craftedu@abf-nadace.cz

Publikováno:    11.5.2021