SEVEn

Národní meeting Fit-to-nZEB v Praze

Termín semináře / konference:    29.4.2019 10:00

V pondělí 29. dubna proběhl další národní meeting projektu Fit-to-nZEB, na kterém byly představeny inovativní vzdělávací materiály pro komplexní rekonstrukce budov na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Meeting byl pořádán katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví společně se společností SEVEn, kteří jsou partnery projektu. Náplní projektu je vytvoření vzdělávacích programů, které jsou primárně zaměřeny na energeticky úsporná řešení komplexních renovací budov. Tyto vzdělávací programy a vytvořené studijní materiály byly prezentovány v rámci meetingu.

Meeting zahájila docentka Renáta Schneiderová Heralová, která představila základní informace o projektu Fit-to-nZEB a zapojení činnosti katedry do projektu. Poté se slova ujal Ing. Jiří Karásek, který se podrobněji věnoval progresu v projektu, posluchače seznámil s jeho cíli a aktuálním stavem. Jednou z nejdůležitějších částí meetingu bylo obeznámení se současnými aktivitami projektu a především s vytvořenými školícími studijními materiály, které byly poskytnuty pro výměnu zkušeností a informací. O detailních možnostech spolupráce s partnery hovořil Ing. Jan Veleba, který představil pořádané školicí kurzy a vybavení školicího centra.

Po skončení prezentací byla otevřena diskuse v rámci, které účastníci diskutovali o využití poskytnutých materiálů a jejich začlenění do studijních osnov středních a vysokých škol. Zájem projevili zástupci ze stavebních škol v Plzni a Jihlavě.

Více o projektu Fit-to-NZEB naleznete na adrese: www.fit-to-nzeb.com