SEVEn

Národní workshop k projektu Fit-to-NZEB v Praze

Termín semináře / konference:    1.11.2017 10:00

První listopadový den se na stavební fakultě ČVUT v Praze uskutečnil Národní workshop k představení mezinárodního projektu Fit-to-NZEB. Národní workshop byl pořádán ve spolupráci s katedrou Ekonomiky a řízení ve stavebnictví a společností SEVEn, které se na projektu podílejí za Českou republiku. Hlavní náplní projektu je vytvoření vzdělávacích programů, které se zaměřují na energeticky úsporné renovace budov (Deep Energy Renovation). Vytvořené programy jsou určené pro různé úrovně vzdělání od odborných středních škol přes technické vysoké školy až po systém celoživotního odborného vzdělávání. V současné době se o energeticky úsporných budovách učí především v souvislosti s novou výstavbou, avšak stávající budovy a jejich renovace skrývají významný potenciál.

 Národní workshop zahájila paní docentka Renáta Schneiderová Heralová, která představila úkoly a rozsah zapojení katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví do projektu. FSv ČVUT se podílí zejména na vývoji studijního programu určeného pro vysoké školy. Jiří Karásek ze společnosti SEVEn představil projekt Fit-to-NZEB, jeho návaznost na předchozí i probíhající mezinárodní projekty, cíle a očekávané výsledky. Natálie Anisimova ze společnosti SEVEn prezentovala současné aktivity na projektu. Dosud byla provedena podrobná analýza všech relevantních studijních programů v partnerských zemích, které se stanou základem pro nově vznikající ucelené programy s využitím mezinárodních zkušeností. Jan Pojar ze stavební fakulty představil projekt Train-to-NZEB na jehož výsledky nový projekt navazuje. Na závěr workshopu proběhla velice podnětná diskuse. Dotazy se týkaly například nákladovosti a ekonomické výhodnosti výstavby a renovací energeticky úsporných budov, kterou řeší studie nákladového optima. Další dotazy směřovaly na možnost využití a implementace projektu Fit-to-NZEB do praxe. Cílem projektu je vytvořené programy začlenit do studijních osnov středních a vysokých odborných škol a zároveň rozšířit i nabídku celoživotního vzdělávání pro odborníky, kteří se energeticky úspornými renovacemi stávajících budov již zabývají. Využití mezinárodních zkušeností by mělo být přínosné pro všechny úrovně odborného vzdělávání.

Více o projektu Fit-to-NZEB naleznete na adrese: www.fit-to-nzeb.com