SEVEn

Návrh modelových výpočtů lokálních energetických zdrojů

Cílem této studie je návrh modelových výpočtů zdrojů tepla pro potřeby energetických auditů a posudků: kotlů, kogeneračních jednotek a tepelných čerpadel. Práce reaguje na časté chyby v energetických auditech, kdy např. při záměně fosilního zdroje za tepelné čerpadlo není uvažován nárůst spotřeby elektrické energie, případně při instalaci kogeneračních jednotek (KGJ) není uvažován nárůst spotřeby plynu apod.

Publikováno:    23.1.2017