SEVEn

Návštěva školícího centra programu Fit-to-nZEB studenty ČVUT

Termín semináře / konference:    23.5.2019 14:00

V úterý 23. 4. 2019 navštívili studenti stavební fakulty ČVUT v Praze školící centrum v Nadaci ABF. Tato exkurze proběhla v rámci výuky předmětu Energetický management budov, který je vyučován na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

Studenti na začátku exkurze vyslechli přednášku o evropské a národní legislativě týkající se energetiky budov a především budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), kterou přednášel Ing. Jiří Karásek, Ph.D. Následně studenti po skupinách procházeli prostory školícího centra, kde se podrobněji seznamovali s problematikou nZEB.

Po vyslechnutí přednášky se studenti seznámili s příklady stávajících řešení moderní energeticky úsporné výstavby a konstrukčních systémů staveb, které jsou znázorněny na detailních modelech se všemi důležitými konstrukčními prvky, které mají vliv nejen na energetickou spotřebu objektu, ale i na zdraví a pohodlí obyvatel. Mohli si projít řadu moderních, ale i klasických izolačních materiálů, které jsou používány pro tepelnou obálku budovy, materiálů používaných pro utěsnění budovy anebo ochranu proti povětrnostním vlivům.

Dále také byly studentům prezentovány technické systémy, které se v energeticky úsporných budovách používají, a to především vzduchotechnické systémy a fotovoltaika. V neposlední řadě se studenti dozvěděli o kontrolních postupech a měřeních, která zabezpečují dodržení kvality provedených konstrukcí. Studenti si mohli vyzkoušet práci s termovizní kamerou nebo se obeznámili s postupem a výsledky blower-door testu.

Více o projektu Fit-to-NZEB naleznete na adrese: www.fit-to-nzeb.com