SEVEn

Nejlepší sekce na C4E Forum

Termín semináře / konference:    4.3.2024 5:33

Nedaleko Varšavy ve městě Serock se v polovině června uskutečnilo mezinárodní setkání Central & Eastern European Energy Efficiency Forum (C4E Forum). Cílem fóra je propojovat vládní, veřejný, neziskový a obchodní sektor zabývající se energetickou efektivností ve střední a východní Evropě.

Součástí programu C4E Forum byla sekce věnovaná projektu Train-to-NZEB, jehož prostřednictvím jsou v Evropě včetně ČR poskytována špičková školení zaměřená na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Sekce byla plná praktických ukázek měřicích zařízení a moderních stavebních konstrukcí a technologií. Účastníci měli možnost vyzkoušet si svou zručnost při provádění vzduchotěsné vrstvy, bez které se moderní energeticky úsporné budovy již neobejdou. Ukázky byly pojaty zábavnou a zároveň naučnou formou. Nejspíš i proto byla tato sekce zcela zaslouženě oceněna jako nejlepší součást programu celého fóra. Naše díky patří všem partnerům, kteří se společně s námi na projektu Train-to-NZEB podílejí a pomáhají tím zvyšovat kvalitu stavebnictví v Evropě.