SEVEn

Nová osvětlovací soustava v kancelářích SEVEn

V kancelářích společnosti SEVEn proběhla rekonstrukce osvětlovací soustavy. Původní zářivková a designová žárovková svítidla byla vyměněna za nová LED svítidla. Nová svítidla pracují s nejnovějšími světelnými diodami s vysokou účinností (měrný výkon svítidel je 146 lm/W). Díky rekonstrukci osvětlovací soustavy a částečnou restrukturalizací pracovních míst klesl instalovaný příkon o více než 50 %. Přibližná očekávaná úspora za rok jsou přibližně 3 MWh elektrické energie.


Společnost SEVEn je odběratelem elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Publikováno:    26.7.2019