SEVEn

Nová vyhláška o energetické náročnosti budov

Dne 5. června 2020 vyšla nová vyhláška o energetické náročnosti budov č. 264/2020 Sb., která s účinností od 1. září 2020 nahradí původní vyhlášku č. 78/2013 Sb. Vyhláška přináší řadu změn, především koncepčního charakteru, jejichž cílem je zefektivnění hodnocení energetické náročnosti budov, zvýšení kvality, přehlednosti a kredibility zpracovávaných průkazů PENB a motivace k realizaci úspornějších technologií nebo obnovitelných zdrojů energie. Vydání vyhlášky je doprovázeno i úpravou či aktualizací některých navazujících normativních předpisů, například ČSN 730331-1  nebo ČSN 730540-2.

Vyhláška přináší následující sérii změn:

  • Stanovení jednotné závazné metodiky pro hodnocení energetické náročnosti budov
  • Úprava parametrů a hodnot referenční budovy
  • Aktualizace faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů
  • Úprava průkazu energetické náročnosti budov
  • Úprava požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie od 1. 1. 2022

Více informací k nové vyhlášce je možné najít v sérii článků na portálu tzb-info:

https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/20762-vysla-nova-vyhlaska-c-264-2020-sb-o-energeticke-narocnosti-budov

Publikováno:    29.6.2020