SEVEn

Nové Průkazy energetické náročnosti budov

Od 1.1.2013 se podle nového zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, rozšiřuje povinnost zpracovávat Průkaz energetické náročnosti budov (dále „průkaz“) na některé další situace a budovy. Zároveň se od 1.4.2013, díky nové vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, zpracovávají průkazy podle nové upravené metodiky, která má mimo jiné za cíl poskytnout uživatelům a vlastníkům budov více informací a to uživatelsky přístupnou formou.

Dosavadní povinnost zpracování průkazů pro novostavby zůstává, rozšiřuje se na všechny větší změny dokončených budov, tj. budov, kde dochází ke změně na více než 25 % celkové plochy obálky budovy (ruší se tedy limit minimálních 1000 m2 celkové podlahové plochy).


Rozšíření povinnosti dále platí pro veřejné budovy - přesněji budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci nebo subjektem zřízeným orgánem veřejné moci. Tato povinnost platí od 1.7.2013 pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou nad 500 m2 a od 1.7.2015 pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou nad 250 m2. Celková energeticky vztažná plocha je obecně větší než plocha podlahová, protože vychází z celkových vnějších rozměrů budovy.


Dále stavebník, vlastník nebo společenství vlastníků musí zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy a to


    s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než  1500 m2 do 1.1.2015,

    s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než  1000 m2 do 1.1.2017,

    s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než  1000 m2 do 1.1.2019.


Novelizovaný zákon dále vyžaduje, aby vlastníci nebo společenství vlastníků zajistili zpracování průkazu při prodeji nebo pronájmu celé budovy nebo při prodeji její ucelené části (byt, kancelářský prostor apod.). Zpracování průkazu při pronájmu ucelené části budovy bude vyžadováno až od 1.1.2016.


Nový Průkaz energetické náročnosti budov obsahuje nově informace nejen o dodané energii do budovy (tedy o elektřině, plynu, teple apod.), za kterou by vlastník nebo uživatel budovy platil, kdyby ji užíval standardizovaným způsobem, ale také o neobnovitelné primární energii, která vyjadřuje vliv provozu budovy na životní prostředí. Součástí průkazu jsou i doporučující informace o možných opatřeních, která by pomohla snížit energetickou náročnost budovy.


Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, což v praxi znamená, že průkazy, které byly vypracovány v letech minulých podle dosavadní vyhlášky 148/2007 Sb. například jako příloha žádostí o dotační prostředky, jsou dále platné. Vyhotovený průkaz však platí pouze do doby, kdy se provede větší změna budovy, která je zákonem definována jako změna na více než 25% plochy obalových konstrukcí budovy.


Vypracovávat PENB může pouze energetický specialista podle §10 odst. 1 písm. b) zákona nebo osoba usazená v jiném členském státě EU, pokud je oprávněná a uznaná k tomuto výkonu.

Publikováno:    7.2.2013