SEVEn

Nové školicí materiály z Dublinu

Na přelomu května a června se v Dublinu uskutečnil mezinárodní meeting v rámci projektu Fit-to-NZEB. Projekt je zaměřen na vývoj studijních programů věnovaných renovacím stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), které jsou v současné výuce často opomíjeny. Nově vytvořené studijní programy jsou určeny pro vzdělávací instituce všech úrovní (od středních odborných škol přes vysoké technické školy až po instituce poskytující praktické celoživotní vzdělávání).

Náplní projektového meetingu bylo představení jednotlivých témat, ze kterých se studijní programy budou skládat a zejména pak výměna informací a sdílení zkušeností v oblasti energetické náročnosti budov. Součástí meetingu byla návštěva staveniště renovovaného domu ve Wicklow a také prohlídka školicího centra v dublinské čtvrti Finglas. Školicí centrum v Dublinu se stalo vzorem pro vznik obdobných center v Evropě i v ČR. Centrum je vybaveno výukovými modely stavebních konstrukcí, místností pro měření vzduchotěsnosti, cvičnými stěnami pro praktickou výuku a dalším vybavením včetně ukázek energeticky efektivních technologií i obnovitelných zdrojů energie.

Stávající budovy mají, vzhledem ke své energetické náročnosti a jejich množství, velký potenciál v úsporách energie. Energeticky efektivní renovace stávajících budov přináší nezanedbatelné úspory energie a nákladů na vytápění. Setkání v Dublinu se kromě školitelů z Irska účastnili také odborníci z Rakouska, Bulharska, Rumunska Chorvatska, Řecka a České republiky, kterou reprezentovali akademici z pražského ČVUT a konzultanti ze společnosti SEVEn.

Publikováno:    20.6.2018