SEVEn

Ochrana klimatu ve školách a ve městech

Ve dnech 29. a 30. dubna proběhlo mnohostranné setkání učitelů, zástupců měst, státní správy a univerzit, aby diskutovali budoucnost klimatických opatření v ČR. Zásadní otázkou bylo, jak využít dosavadní zkušenosti a dobrou praxi, kterou již města a školy provádějí, a sdílet je s dalšími městy a školami.

Na setkání byly představeny učební materiály určené základním školám a víceletým gymnáziím na téma udržitelného rozvoje, ochrany klimatu a energetických úspor. Ty jsou nyní k dispozici ke stažení pod tímto článkem. Komiksová kniha s názvem Climate Change Challenge je ke stažení zde. Pro podporu tématu ochrany klimatu ve výuce byla také vytvořena a představena studie o dalším vzdělávání učitelů v tomto tématu, kterou máte rovněž k dispozici ke stažení pod tímto článkem.

Jak včlenit ochranu klimatu do běžné agendy českých měst, to uvádí další dostupný dokument – Sada indikátorů (ke stažení zde). V sadě jsou na půdorysu osmi agend, jako energetika, odpadové hospodářství, územní plánování, nabídnuty konkrétní cíle naplňující ochranu klimatu. Druhou součástí jsou pak indikátory, kterými lze dosahování nastavených cílů hodnotit. Sadu navíc doplňují instrukce, jak s cíli i indikátory pracovat a využít je při přípravě strategických dokumentů.

Posledním příspěvkem byla publikace Možnosti financování opatření na ochranu klimatu v obcích. Ta shrnuje všechny nejdůležitější příležitosti, jak může město konkrétní kroky financovat pomocí vlastních i externích zdrojů. Studie bude zveřejněna až po dokončení, již nyní se ale můžete podívat na záznam jejího představení zde.

V samém závěru semináře se uskutečnila výjimečná panelová diskuse. Nad budoucností ochrany klimatu v ČR se zamýšleli Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí, Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Michaela Valentová z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a Jiří Kulich, ředitel Centra ekologické výchovy SEVER. Záznam diskuse je ke zhlédnutí zde.

Publikováno:    5.5.2021