SEVEn

Odstartoval projekt StreamSAVE

StreamSAVE je tříletý projekt Horizon 2020 zahájený v září 2020. Jeho cílem je zjednodušit metodiky výpočtu úspor energie v Evropě prostřednictvím podpory nadnárodních znalostí a dialogu mezi veřejnými orgány a klíčovými zúčastněnými stranami. Výzkum a výsledky StreamSAVE přispějí k opatřením podle článků 3 a 7 směrnice o energetické účinnosti (EED) ke zlepšení energetické účinnosti v Evropě.

V současné době probíhá oslovování klíčových subjektů z jednotlivých zemí, které by bylo vhodné zahrnout do aktivit projektu. Významnou součástí projektu je sdílení zkušeností a vedení společného dialogu mezi veřejnými samosprávami a dalších klíčových zúčastněných stran pro ověření zjednodušené metodiky výpočtu.

Pro více informací se můžete zaregistrovat k odběru novinek: ZDE

Připravují se také webové stránky projektu: http://streamsave.eu/

Ke stažení
Publikováno:    19.10.2020