SEVEn

Pět českých měst se připojilo k evropskému projektu na podporu přechodu k hospodaření s nízkými emisemi a podporu místního rozvoje!

Termín semináře / konference:    29.9.2023 10:02

Pět českých měst se úspěšně zapojilo do evropského projektu na zmírnění klimatických změn: „Bridging European and Local Climate Action (BEACON)” spolu s 29 dalšími obcemi z Polska, Rumunska, Řecka, Portugalska a Německa. Společně určíme opatření, která co nejvíc přispěje ke stabilnímu klimatu a více atraktivním městům.

Do projektu se zapojila města Písek, Rožnov pod Radhoštěm, Prachatice, Přeštice a Milevsko. Města tímto získá možnost využit poradenských služeb, účastnit se mezinárodních workshopů a evropských konferencí s cílem podpořit místní opatření ochrany klimatu ve prospěch obyvatel. Na workshopech a evropských konferencích města představí vlastní úspěchy a vypracují nové strategie a přístupy ke zmírňování klimatických změn spolu s ostatními evropskými účastníky projektu.

Zároveň se do projektu zapojilo 10 škol z účastnických měst. Spolu s 44 dalšími školami z Rumunska, Bulharska a Německa budou pracovat na vytvoření pobídek ke snížení spotřeby energie ve školních budovách. Účast škol je za zaměřená na chování uživatelů a principy enviromentálního vzdělávání. Studenti a žáci rozšiřují povědomí o tématech úspor energie a ochrany klimatu.
Kromě toho projekt podpoří partnerství mezi německými a českými školami pro výměnu osvědčených postupů.

Do konce roku 2018 proběhne 1. kolo individuálních coachingů v účastnických městech. V účastnických školách proběhlo první dvoudenní školení pro pedagogy a technický personál a energetické prohlídky školních budov.

Výměna znalostí a zkušeností v rámci projektu je v České republice koordinována spol. SEVEn, The Energy Efficiency Center.

Další informace o projektu jsou přístupné na odkazu https://www.euki.de/euki-projects/beacon.